Tri ključne promjene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Tri ključne promjene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, stupile na snagu 18. srpnja 2023., koje su posebno važne za kućanstva zainteresirana za solarne fotonaponske elektrane:

1. Uklanjanje ograničenja neto mjerenja: Prethodno je postojala odredba koja je zahtijevala da količina električne energije koju proizvođač solarnih elektrana predaje u mrežu mora biti manja ili jednaka količini potrošene energije unutar kalendarske godine. Ta se klauzula sada uklanja, što potencijalno omogućuje veću fleksibilnost u proizvodnji i potrošnji energije​​. Ovom odlukom višak proizvedene energije u odnosu na preuzetu u istoj kalendarskoj godini nije uzrok za promjenu statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu u kategoriju kupca s vlastitom proizvodnjom (ekonomski nepovoljniji model).

2. Definicija energetske djelatnosti: Zakon sada definira ‘energetsku djelatnost’ kao zajednicu obnovljive energije, što ukazuje na mogući pravni okvir za kolektivna ulaganja ili projekte energetike temeljene na zajednici koji uključuju obnovljive izvore energije​​. Ovdje se otvara mogućnost udruživanja stanara višestambenih zgrada u energetsku zajednicu, izgradnju zajedničke solarne elektrane i međusobnu raspodjelu.

3. Uvjeti za preuzimanje viškova energije: Opskrbljivači su obavezni preuzeti višak električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije ili korisnika postrojenja za samoopskrbu pod određenim uvjetima. To uključuje odredbe za kupce s instaliranom snagom do 20 kW ili snagom njihovog priključka ako je veća.

Za puni tekst i detalje zakona možete pregledati izmjene na službenom linku: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.


Pošaljite nam upit za informativnu ponudu